Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
Oddział Beskidzki w Bielsku-Białej
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych – PTSM, to Towarzystwo zajmujące się upowszechnianiem taniej turystyki w oparciu o bazę noclegową, jaką są schroniska młodzieżowe na terenie całego świata. W Polsce zostało utworzone w 1926 r. Struktura PTSM obejmuje mieszczący się w Warszawie Zarząd Główny Towarzystwa oraz Oddziały i Okręgi PTSM. Oddziały Towarzystwa stanowią łączniki między Okręgami PTSM (które terytorialnie i organizacyjnie mogą obejmować jedno lub więcej województw), nawiązują współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, mogą realizować powierzone im zadania zlecone, ale przede wszystkim propagują turystykę i pozyskują środki na jej oragnizowanie. W ofercie PTSM znajdują się najtańsze z form wypoczynku (dodatkowe zniżki daje legitymacja PTSM), trasy wędrówek, imprezy okolicznościowe, konkursy, możliwości dokształcania się w zakresie organizowania turystyki i wypoczynku. Towarzystwo duży nacisk kładzie na współpracę z placówkami oświatowymi (m. in. umożliwia zakładanie szkolnych kół PTSM). Dzięki PTSM można taniej i łatwiej wypoczywać również na szlakach międzynarodowych – umożliwia to międzynarodowa legitymacja PTSM.
LEGITYMACJA PTSM Zapoznaj sie jak uzyskać legitymację członkowską PTSM. Wszystkie szczegóły znajdziesz w tej zakładce. SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZE TURYSTYCZNO W jaki sposób rozwijać w szkole turystykę i jak najlepiej i fachową ją zorganizować? Zapoznaj się z treścią tej zakładki. ORIENTACYJNA MAPA REGIONU Mapka zobrazuje Ci pokrycie naszej bazy noclegowej w atrakcyjnym regionie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Beskidzki - Biuro Oddziału

siedziba: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Starobielska 10 (pierwsze piętro, pokój 117)
czynne: w poniedziałek od 10.00 do 15.00
telefon 692 377 139 , 606 215 803
e-mail: ptsm.beskidzki@gmail.com

GŁÓWNE STATUTOWE KIERUNKI PRACY "PTSM"
 • Propagowanie i organizowanie turystyki służącej zapoznawaniu młodzieży z historią, przyrodą oraz dorobkiem kulturalnym i gospodarczym kraju (poznawanie wypoczywając).
 • Organizowanie obozów wędrownych, tras wycieczkowych dla wycieczek szkolnych, wycieczek krajoznawczych, imprez okolicznościowych.
 • Podnoszenie standardu obiektów i wyposażenia oraz rozszerzanie usług schronisk młodzieżowych.
 • Propagowanie członkostwa w PTSM (wyrabianie legitymacji członkowskich krajowych i zagranicznych).
 • Działalność informacyjna i szkoleniowa.
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi.

KOMUNIKATY


BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU

Zarządzenia Prezesa Oddziału Beskidzkiego PTSM:
 • Przypomina się o konieczności złożenia opłat członkowskich.
 • Posiedzenie Zarządu Beskidzkiego PTSM odbędzie się w dniu 17. 06. 2020r. o godz:14.00.w SSM w Bielsku-Białej
Posiedzenie Zarządu Beskidzkiego PTSM odbędzie się w dniu 17. 06. 2020r. o godz. 14.00 w Bielsku-Białej


Serdecznie zapraszamy młodzież Szkół Podstawowych na IV Rajd Szlakiem Szkolnych Schronisk Młodzieżowych Podbeskidzia-Ślemień 2020 w dniu 01 czerwca 2020 r z metą w SSM w Lasie

  Działania
 1. zapisy - w siedzibie Oddziału Beskidzkiego lub w SSM w Ślemieniu tel.692 377 139
 2. Regulamin do pobrania

SKŁAD
ZARZĄDU ODDZIAŁU
 • Prezes Oddziału - mgr inż. Bogdan Sroka – Dyrektor Bielskiej Szkoły Przemysłowej w Bielsku-Białej.
 • Zastępca Prezesa Oddziału - Janusz Cebo
 • Członkowie Zarządu Oddziału - Weronika Grabska-Martyniak(Honorowy Sekretarz), Barbara Jedynak-sekretarz, Joanna Pietraszko, Halina Setla, Tadeusz Zajdlicz,Małgorzata Kostrzewa,Agnieszka Czernek-Krywult, Krystyna Czernek-skarbnik.
 • Skład Komisji Rewizyjnej - Stanislaw Kilian-przewodniczący,Iwona Jamrozowicz, Karolina Żmuda,
 • Skład Sądu Koleżeńskiego - Jarosław Konior-przewodniczący,Krystyna Krzanowska,Danuta Rączka,

'"-->