Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
Oddział Beskidzki w Bielsku-Białej
POWRÓT DO STRONY GÓŁWNEJ MAPA REGIONU LEGITYMACJE PTSM SKKT

Struktura organizacyjna Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

  ZARZĄD GŁÓWNY PTSM
 • PREZYDIUM - (Prezes, Wiceprezesi, Skarbnik, Członkowie).
 • ZARZĄD - (Członkowie).
 • GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA - (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Członkowie).
 • GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI - (Przewodniczący, Członkowie).
ODDZIAŁY PTSM - (ODDZIAŁ BESKIDZKI PTSM z siedzibą w Bielsku-Białej)


Działalność Oddziału Beskidzkiego PTSM w Bielsku – Białej
Działalność szkoleniowa
 • Szkolenie dyrektorów i kierowników szkolnych schronisk młodzieżowych w zakresie przygotowanie do sezonu turystycznego
  oraz współpracy schronisk z Oddziałem Beskidzkim PTSM.
 • Organizacja kursu „Kierownik wycieczek szkolnych”.
 • Organizacja kursu dla kandydatów na wychowawców kolonii.
 • Organizacja kursu „Kierownik placówki wypoczynku dzieci i młodzieży”.
 • Organizacja kursu kierownika wycieczki i obozu wędrownego.
 • Opracowanie materiałów metodycznych dla uczestników kursów.
 • Opracowanie materiałów z propozycjami tras dla wycieczek szkolnych.

Prowadzenie akcji obozów wędrownych w oparciu o sieć szkolnych schronisk młodzieżowych
 • Trasy typowe PTSM dla obozów wędrownych jako atrakcyjna i tania forma aktywnego i zorganizowanego czynnego
  wypoczynku. opracowane trasy to 7 i 14 - dniowe szlaki turystyczne piesze, rowerowe, kajakowe oraz jednodniowe konne, przygotowywane dla obozów wędrownych przez Oddziały PTSM. Towarzystwo proponuje obozy takie dla ponad dwustu
  tras prowadzących przez najatrakcyjniejsze tereny naszego regionu. Oddział Beskidzki PTSM układa również trasy wędrówek
  przez nasz region dla indywidualnego zapotrzebowania nauczycirli i wychowawców.

Organizacja wypoczynku letniego i zimowego

Oddział Beskidzki PTSM organizuje:
 • kolonie i obozy letnie,
 • półkolonie,
 • zimowisko połączone z nauką jazdy na nartach.

Przeprowadzanie Konkursu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych
 • Konkurs Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych to konkurs, w ramach którego ocenie podlegają schroniska
  młodzieżowe w całej Polsce i poziom świadczonych przez nie usług. Przeprowadzany jest corocznie, w celu ciągłego
  podnoszenia standardu schronisk młodzieżowych. Oddział Beskidzki PTSM koordynuje konkurs w zasięgu obszarowym
  naszego regionu.

Organizacja i współorganizacja imprez krajoznawczo-turystycznych dla dzieci i młodzieży.
 • Beskidzki Zlot PTSM z okazji Dnia Dziecka.
 • Międzynarodowy Zlot Młodzieży PTSM.
 • Rajd „Beskidzka Jesień”.
 • Zawody na orientację „Światowy Dzień Turystyki”.
 • współorganizacja imprez krajoznawczo-turystycznych (współpraca ze szkolnymi schroniskami młodzieżowymi).

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi.
 • Organy prowadzące szkolne schroniska młodzieżowe.
 • Placówki oświatowe.
 • Beskidzki Okręg Ligi Ochrony Przyrody.
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
 • Regionalna Komisja Turystyki Pieszej.
 • Koła Przewodnickie w Bielsku-Białej i Wadowicach.

POWRÓT DO STRONY GÓŁWNEJ
'"-->