Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
Oddział Beskidzki w Bielsku-Białej
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych – PTSM, to Towarzystwo zajmujące się upowszechnianiem taniej turystyki w oparciu o bazę noclegową, jaką są schroniska młodzieżowe na terenie całego świata. W Polsce zostało utworzone w 1926 r. Struktura PTSM obejmuje mieszczący się w Warszawie Zarząd Główny Towarzystwa oraz Oddziały i Okręgi PTSM. Oddziały Towarzystwa stanowią łączniki między Okręgami PTSM (które terytorialnie i organizacyjnie mogą obejmować jedno lub więcej województw), nawiązują współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, mogą realizować powierzone im zadania zlecone, ale przede wszystkim propagują turystykę i pozyskują środki na jej oragnizowanie. W ofercie PTSM znajdują się najtańsze z form wypoczynku (dodatkowe zniżki daje legitymacja PTSM), trasy wędrówek, imprezy okolicznościowe, konkursy, możliwości dokształcania się w zakresie organizowania turystyki i wypoczynku. Towarzystwo duży nacisk kładzie na współpracę z placówkami oświatowymi (m. in. umożliwia zakładanie szkolnych kół PTSM). Dzięki PTSM można taniej i łatwiej wypoczywać również na szlakach międzynarodowych – umożliwia to międzynarodowa legitymacja PTSM.
LEGITYMACJA PTSM Zapoznaj sie jak uzyskać legitymację członkowską PTSM. Wszystkie szczegóły znajdziesz w tej zakładce. SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZE TURYSTYCZNO W jaki sposób rozwijać w szkole turystykę i jak najlepiej i fachową ją zorganizować? Zapoznaj się z treścią tej zakładki. ORIENTACYJNA MAPA REGIONU Mapka zobrazuje Ci pokrycie naszej bazy noclegowej w atrakcyjnym regionie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Beskidzki - Biuro Oddziału

siedziba: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Starobielska 10 (pierwsze piętro, pokój 117)
czynne: w poniedziałek od 10.00 do 15.00
telefon 692 377 139 , 606 215 803
e-mail: ptsm.beskidzki@gmail.com

GŁÓWNE STATUTOWE KIERUNKI PRACY "PTSM"
 • Propagowanie i organizowanie turystyki służącej zapoznawaniu młodzieży z historią, przyrodą oraz dorobkiem kulturalnym i gospodarczym kraju (poznawanie wypoczywając).
 • Organizowanie obozów wędrownych, tras wycieczkowych dla wycieczek szkolnych, wycieczek krajoznawczych, imprez okolicznościowych.
 • Podnoszenie standardu obiektów i wyposażenia oraz rozszerzanie usług schronisk młodzieżowych.
 • Propagowanie członkostwa w PTSM (wyrabianie legitymacji członkowskich krajowych i zagranicznych).
 • Działalność informacyjna i szkoleniowa.
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi.

KOMUNIKATY


BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU


Zarządzenia Prezesa Oddziału
Beskidzkiego PTSM:


 • Przypomina się o konieczności złożenia opłat członkowskich.
 • Posiedzenie Zarządu Oddziału Beskidzkiego
  PTSM odbędzie się w dniu 17.04.2023r.
  o godz: 12.30. w Biurze Zarządu w SSM im Bolka i Lolka.


Posiedzenie Zarządu Oddziału Beskidzkiego PTSM odbędzie się w dniu 17. 04. 2023r. o godz. 12.30.
w Siedzibie Zarząduw Bielsku-Białej.

W sierpniu czlonkowie Zarządu odwiedzą wszystkie SSM w ramach Odzialowego Konkursu Współzawodnictwa SSM.

21 kwietnia 2023r serdecznie zapraszamy uczniow szkol podstawowych na IV Rajd Szlakiem Szkolnych Schronisk Młodzieżowych Podbeskidzia do SSM "Granit " w Wiśle Działania:
 1. W dniu 28 marca br Prezes Oddzialu Katowickiego PTSM Jozef Kużnicki oraz Prezes Oddzalu Beskidzkiego Bogdan Sroka zlozyli w imieniu czlonkow PTSM pożegnalny wieniec na grobie Prezesa Odzialu Częstochowskiego PTSM S.P Henryka Graczyka. CZeść Jego Pamięci!
 2. Zaproszenie na IV Rajd Szlakiem SSM Podbeskidzia


SKŁAD
ZARZĄDU ODDZIAŁU

 • Prezes Oddziału - Bogdan Sroka .
 • Zastępca Prezesa Oddziału - Janusz Cebo, Mirosław Dziergas
 • Członkowie Zarządu Oddziału - Barbara Jedynak-sekretarz, Małgorzata Kostrzewa -skarbnik
  Joanna Pietraszko, Halina Setla, Ryszard Lewicki, Przemysław Żebrok,
 • Skład Komisji Rewizyjnej - Tadeusz Zajdlicz-przewodniczący,Stanisław Kilian, Karolina Żmuda,
 • Skład Sądu Koleżeńskiego - Bogusław Wyleciał-przewodniczący,Krystyna Krzanowska, Iwona Jamrozowicz,

'"-->