Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
Oddział Beskidzki w Bielsku-Białej


Legitymacja PTSM

Poświadcza członkostwo w Towarzystwie i uprawnia jej posiadacza do otrzymywania zniżek za noclegi w schroniskach
młodzieżowych, daje także pierwszeństwo do korzystania z tej bazy. Może ją otrzymać każdy turysta, bez ograniczeń wiekowych, respektujący założenia i regulamin schronisk młodzieżowych.


Legitymacja krajowa PTSM
Jest ważna cały rok kalendarzowy. Umożliwia korzystanie z bazy 300 szkolnych schronisk młodzieżowych w całej Polsce.

Legitymacja międzynarodowa PTSM
Jest ważna przez rok od daty jej wystawienia. Umożliwia korzystanie z bazy ponad 5000 schronisk młodzieżowych w 78 państwach całego świata oraz w polskich schroniskach młodzieżowych.

POWRÓT DO STRONY GÓŁWNEJ

Opłaty członkowskie z tytułu wydania legitymacji PTSM w Oddziale Beskidzkim, w roku 2017 kształtują się następująco:

STATUS OSOBY UPRAWNIONEJ LEGITYMACJA KRAJOWA MIĘDZYNARODOWA

Junior (do 26 lat) Senior (powyżej 26lat)

Wpisowe

Składka

Razem

Składka
Junior - uczeń
9 zł.
7 zł.
16 zł.
25 zł.
Junior - student
14 zł.
12 zł.
26 zł.
25 zł.
Senior - nauczyciel
12 zł.
10 zł.
22 zł.
45 zł.
Senior - pozostałe osoby
18 zł.
17 zł.
35 zł.
45 zł.
POWRÓT DO STRONY GÓŁWNEJ
'"-->