Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
Oddział Beskidzki w Bielsku-Białej
PTTK - SKKT
POWRÓT DO STRONY GÓŁWNEJ MAPA REGIONU LEGITYMACJE PTSM SKKT
Celem każdego Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego jest organizacja działalności turystycznej i krajoznawczej wśród dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz młodziezy licealnej. Do szczegółowych zadań koł SKKT należy:
  • Rozbudzanie w młodym człowieku zamiłowania do poznawania walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych Polski.
  • Propagowanie turystyki pieszej jako jednej z form aktywnego wypoczynku i rozwoju fizycznego młodego człowieka.
  • Kształtowanie właściwych postaw młodego człowieka względem otaczającej go przyrodniczych i dóbr kultury.
  • Rozwijanie należytych stosunków rówieśniczych i relacji interpersonalnych.
  • Zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywną formę wypoczynku.
  • Szerzenie wśród dzieci i młodzieży zdrowych form spędzania wolnego czasu.
  • Udział dzieci i młodzieży w ogólnodostępnych imprezach turystycznych (rajdy, zloty, konkursy, turnieje) zorganizowanych przez PTTK.
Działalność SKKT powinna opierać się na wewnętrznym regulaminie, który winien precyzyjnie określać: ilość członków, ich zadania i obowiązki, status opiekuna oraz sposób jego powołania. W regulaminie powinno określić się również pozycja uczniów nie zrzeszonych a biorących udział w działaniach organizacyjnych. Regulamin powinien być integralną częścią dokumentacji szkolnej zatwierdzonej przez radę pedagogiczna.
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE "SKKT"
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące działalności SKKT należy szukać na stronie internetowej: http://mlodziez.pttk.pl


Szczegółowe informacje dotyczące działalności PTTK
znajdziesz na stronie internetowej:
http://www.pttk.pl/

Adresy stron Oddziałów PTTK z regionu Beskidzkiego PTSM.

PTTK Oddział Wisła http://www.pttk.wisla.pl/

PTTK Oddział Żywiec http://www.zywiec.pttk.pl/

PTTK Oddział Bielsko - Biała http://bielsko.pttk.pl/

PTTK Oddział Cieszyn http://pttkcieszyn.fm.interia.pl/
'"-->